Bułgarzy są wyznania prawosławnego, ale mimo to świętują Boże Narodzenie i Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego. Specyficzny dla ich tradycji jest Lazarovden, który stanowi połączenie zwyczajów pogańskich i chrześcijańskich.

Lazarovden

W Bułgarii, obchody Wielkanocy rozpoczynają się od dnia świętego Łazarza (Lazarovden), który przypada w sobotę, osiem dni przed Wielką Niedzielą.
Tego dnia niezamężne dziewczyny, nazywane lazarkami, ubrane w stroje ludowe i przystrojone wiosennymi kwiatami odwiedzają okoliczne domy. Przez cały czas tańczą i śpiewają piosenki o miłości, zdrowiu, szczęściu i urodzaju. Od gospodarzy otrzymują pieniądze i drobne upominki. W przeszłości wierzono, że panny, które nie uczestniczą w obrzędach dnia świętego Łazarza, nigdy nie wyjdą za mąż. Do zwyczaju należy również składanie przed ikoną zielonych gałązek wierzby, prosząc przy tym o pomyślność i zdrowie do końca trwającego roku
W niedzielę przed Wielkanocą lazarki plotą wianki z gałązek wierzbowych, po czym wrzucają je do rzeki. Bułgarski obyczaj mówi, że panna, której wianek wypłynie pierwszy na powierzchnie wody, w tym samym roku zostanie mężatką.

wielkanoc Bułgaria

fot. Velinka Stanković – Radovanović

Wielki Tydzień

Przez cały Wielki Tydzień Bułgarzy poszczą, oprócz mięsa nie jedzą również nabiału- masła, mleka itp. W czwartek lub w sobotę maluje się jajka. Tradycja nakazuje, aby pierwsze wielkanocne jajko umalować na kolor czerwony, który jest symbolem krwi Chrystusa. W poranek wielkanocny ,najstarsza kobieta w rodzinie kreśli nim znak krzyża na czołach dzieci, żaby były zdrowe przez cały rok. Następnie kładzie się je obok ikony lub zakopuje w polu, ma to uchronić przed gradobiciem. W Wielką Sobotę Bułgarzy odwiedzają groby swoich bliskich. Na cmentarzach rozdają napotkanym osobom jajka i żyto, jest związane z wiarą, że rozdawanie jedzenia w intencji zmarłych odpuszcza grzechy.

Wielkanoc

W poranek wielkanocny, cała rodzina zbiera się na uroczyste śniadanie. Polacy dzielą się poświęconymi jajkami, natomiast Bułgarzy składają sobie życzenie przy tradycyjnym, słodkim chlebie wielkanocnym, nazywanym kozunak, który symbolizuje ciało Chrystusa. Chleba nie można kroić, rozłamuje go najstarsza kobieta w rodzinie i podaje pozostałym członkom familii. Ciekawym zwyczajem jest stukanie się czubkami dwóch pisanek. Osoba, której jajko się nie stłucze, będzie szczęśliwa i zdrowa przez cały rok.