Bułgarzy uważają Asenowgrad za miejsce błogosławione i świętą bramę ku Rodopom. O niezwykłej atrakcyjności tego regionu stanowi unikalne połączenie bogatych zasobów przyrody z kulturowo-historycznym dziedzictwem.

Miasto Asena

Asenowgrad, czyli Miasto Asena, leży zaledwie 19 km od Płowdiwu. Turyści nie będą mieli problemu, aby dotrzeć do tego urokliwego miejsca, bo co godzinę z płowdiwskiego dworca odjeżdża pociąg, który dowozi podróżnych prosto do celu.

Asenowgrad jest największą miejscowością w Rodopach, ale nie jest pełen turystów, zatłoczonych kawiarni i głośnych imprez. Osoby nastawione na bierny wypoczynek raczej nie będę usatysfakcjonowane wakacjami w tym miejscu. Miasto Asena to dobra propozycją dla tych, którym nie straszne są piesze wędrówki i przejażdżki wynajętymi busami. Zabytki i miejsce warte zobaczenia znajdują się także poza granicami miasta, tzn. w sąsiednich wsiach, które znajdują się pod zwierzchnictwem Asenowgradu, ale oddalone są do niego średnio po kilkanaście kilometrów.

4 monastyry, 33 cerkwie i ponad 200 kaplic są nieocenionym bogactwem architektonicznym tego regionu. Właśnie ta imponująca liczba sakralnych budowli na stosunkowo niewielkim terenie powoduje, że Asenowgrad zyskał miano Rodopskiej Świętej Góry lub Bułgarskiej Jerozolimy.

shutterstock_133000355

Panorama Asenowgradu

Sam Asenowgrad zwiedzimy zaledwie w jeden dzień lub weekend. Spacerując po mieście, warto wybrać się do największego w Bułgarii Muzeum Paleontologii, aby obejrzeć wystawę prahistorycznych zwierząt. Ciekawą ofertę znajdziemy także w muzeum etnograficznym. Interesującym obiektem jest renesansowa szkoła św. Georgiego, gdzie możemy zapoznać się m.in. z historią kultury i edukacji miasta.

Na terenie miejscowości znajduje się też rezerwat z rzadkimi okazami orchidei. Asenowgrad zajmuje też istotną rolę w bułgarskim przemyśle winiarskim – jest jednym z największym terenów uprawy winorośli. Z wyrobem wina związane jest najważniejsze miejscowe święto, które przypada 1 lutego i oznacza początek wiosennej pracy w winnicach.

Wokół symbolu Rodopów

Symbol Asnenowgrad i całych Rodopów to górująca nad miastem Twierdza Asena. Ta średniowieczna budowla jest jedną z najważniejszych ikon Drugiego Państwa Bułgarskiego, a jej nazwa wzięła się od imienia cara Iwana Asena II. Usytuowana jest na skale, co w przeszłości miało strategiczne znaczenie, a dojście do niej możliwe jest tylko z jednej strony. Do ruin twierdzy prowadzi stroma ścieżka. Strach związany z jej pokonaniem na pewno zostanie wynagrodzony przez piękne widoki, które rozpościerają się z Twierdzy Asena. Najlepiej zachowanym obiektem z tego kompleksu jest niedawno odrestaurowana cerkiew św. Bogurodzicy Petriczki, w której zachowały się XIV-wieczne freski.

shutterstock_5296348

Twierdza Asena

W rejonie należącym do Asenowgradu znajduje się największe w Bułgarii nagromadzenie pochodzących z różnych epok miejsc kultu. Należy do nich m.in. święta Góra Krzyżowa (Krystowa Gora), gdzie według legendy pochowana jest część Krzyża Pańskiego czy też trackie sanktuarium skalne Belitasz. Do miejsc kultu zaliczyć też trzeba 4 monastyry. Najbardziej znany spośród nich jest Monastyr Baczkowski, który został wpisany na światową listę zabytków UNESCO.

Do wielu z tych miejsc niemożliwe jest dotarcie pieszo. Jest to wynikiem dalekiej odległości od Asenowgradu. Na szczęście miasto wszyło naprzeciw potrzebom turystów i stworzyło linię kulturowo-turystycznych marszrutek (marszrutki to rodzaj bułgarskich busów). Kulturowy pejzaż objęty jest kompleksową trasą tematyczną „Rodopska Święta Góra”, na którą składają się 4 szlaki turystyczne połączone w jeden system: 1. Asenowgrad – święta brama Rodopów, 2. Droga do Monastyru, 3. Monastyr i przyroda, 4. Święte miejsca. Marszrutki poruszają się starożytnymi szlakami pielgrzymkowymi, o których atrakcyjności stanowi bogata przyroda i cenne, ale niezbyt jeszcze poznane kulturowe dziedzictwo.